Supervision

I have suprevised theses relating to variety of topics of musicology and music education, including music psychology, music sociology, feminist and cultural studies of music, music analysis, philosophy of consciousness, popular music, and creativity studies. 


PhD theses


Schäfer, K. (2019). Connecting sounds: Private music listening as symbolic social behaviour. Doctoral dissertation. Jyväskylä: JYU Dissertations. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7910-2 (as the second supervisor)MA theses 


2023

Jenni Halonen: Ung nordisk musik – pohjoismaisten nuorten säveltäjien kohtauspaikka. [Ung nordisk musik –

 the meeting point for young Nordic composers]. Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/92431


Una Harnett: Gender Expression and Gendered Experiences of Male Musicians in Finnish Underground Music Scenes. Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/92410


Katariina Henttonen: "Haamu soittaa pianoa" : neljäsluokkalaisten kokemuksia musiikillisesta pelosta [

"A ghost is playing piano": fourth grade pupils' experiences associated with scary music]. Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88090


Sari Siltavuori: ”Olen surrealistinen flamenco-modulaari wannabehuilisti myös arkielämässä” : musiikin, identiteetin ja toimijuuden kietoutuneisuus elämäkerrallisessa puheessa ["I'm also the surrealistic flamenco modular, wannabe fluitist in my everyday life": music, identity, and agency in the autobiographical narratives]. Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86730


Viola Tenhu: "Ope me stalkataan sua Instassa" : musiikinopettajan identiteetit koulu- ja sosiaalisen median ympäristöissä [Hey teacher, we're stalking you on Instagram": music teacher's identities within school and social media environments]. Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/8799


Mikko Kuparinen: Jazzmusiikin opetteleminen kuulonvaraisen jäljittelemisen ja kielenomaisuuden näkökulmasta [

Learning jazz music through playing by the ear and as a "language"]. Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88017


Lotta Kourilehto: ”Ja sitte se musiikki, jotenki siitä tulee semmonen olo että ei oo yksin” : musiikin rooli ja merkitykset 19–24-vuotiaiden nuorten arjessa ["And then there's the music, somehow it makes me feel as if I'm not alone": the role and meanings of music in the everyday life of 19–24 year-old young adults]. Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87994


2022

Eeva Laitinen: Ylimääräinen asiakirja vai käytännön työkalu? : kulttuurikasvatussuunnitelmille annettuja merkityksiä kuntien kulttuuritoiminnassa [Additional document or practical tool? : the meaning of culture education plans from the perspective of municipalities' cultural activities]. Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81334


Aapo Tähkäpää: Suomalaisten sinfoniaorkesterien kaanon ja ohjelmistoprofiili 2010-luvulla [The repertuar canon of the Finnish symphony orchestras in the 2010's]. Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82433 


Anna Laihia: Rohkeutta ja tähtitieteellinen ufokirja: musiikinopettajien käsityksiä luovuudesta ja opetussuunnitelmasta [Courage and a supergalactic handbook: music teachers' conceptions of creativity and the role of curriculum]. Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80486


2021

Aapo Vuori: The role of music in event ambience and design: a case study during a film festival. Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79434

Jani Kohonen: "Sä luulet, että sulla on diili": kulttuurienvälinen viestintä Suomen Japanin-musiikkiviennissä ja markkinoiden erityispiirteet ["You think you got a deal": intercultural communication in the Finnish–Japan music export business]. Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76891

Vilma Kivimäki: "Ehkä tärkeimpiä musiikintunneilla harjoiteltavia asioita": musiikinopettajaopiskelijoiden käsityksiä luovuudesta ["Perhaps the most important aspects that are being practiced in music lessons": music teacher students' conceptions of creativity]. Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76879

Jenni Ahonen: "Hyvä yleisö on tervetullutta uudelleenkin": yleisötyön diskurssit Rondo Classic -lehdessä ["Good audience is welcome back": discourses of audience development in Rondo Classic magazine]. Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76860

Saana Helin: Kokemus kehollisista oppimismenetelmistä pianonsoiton opetuksessa. [Students' and teacher's experiences relating to piano pedagogic methods emphasizing embodiment and bodily awareness]. Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76303

Panu Sivonen: Luovuuden tuki: Omaehtoisen kokeellisen musiikin tekijöiden kokemuksia yhteisöstään. [The creative and social meanings of an experimental music community to its members]. Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76338

Jussi-Pekka Lehtinen: "Kuolometalliveteraanit tykittelevät taas": Maskuliinisuuden representaatioita Soundin ja Rumban levyarvioissa vuonna 2018. [The representations of masculinity in Finnish rock critisism in 2018]. Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76265

Juha Heikkilä: Ääniteteollisuuden keskittyminen ja syklisyysteorian toteutuminen Suomessa 2000-luvulla. [Cycles of music industry in Finland from 2000 onward]. Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75751

Miika Hakala: Yleisötyö suomalaisten sinfoniaorkestereiden toiminnan muotona. [Audience development as a practice in Finnish symphony orchestras.] Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74907

2020

Niina Rautanen: "Sellaasia kokonaasuuksia": musiikillinen identiteetti ja asiantuntijajohtajuus osana musiikkiopistojen rehtoreiden ammatillista identiteettiä. ["There's that kind of wholeness": musical identity and leadership as parts of the music school rectors' professional identity.] Link to the electronic thesis: https://jyu.finna.fi/Record/jyx.123456789_73234

Riku Lehtoranta: Massakulttuurin kritiikki Soundi-lehden levyarvosteluissa. [The criticism of mass culture in the record critiques of the Soundi magazine.] Link to the electronic thesis: https://jyu.finna.fi/Record/jyx.123456789_73246

Sini Aaltio: "Nää on niitä oikeesti tärkeitä keikkoja": haastattelututkimus muusikoiden käsityksistä hoivamuusikkouteen liittyen. ["These are the gigs that really matter": Interview study on musicians' experiences relating to communal musicianship.] Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70901

2019

Kaisa Virtanen: Musiikillisten elementtien hierarkisuuden merkitys plagiointitapausten perusteena. [The relevance of hierarchy in musical elements in plagiarism cases.] Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66907

Kalle Saarinen: Musiikkiasenteiden sosiopoliittiset ja ideologiset yhteydet. [The social-political and ideological aspects in attitudes towards music.] Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63594

Miikka Huisko: Musiikin intentionaalinen käyttö työskentelykontekstissa. [The intentional use of music in the context of working.] Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62843

2018

Jenny Inkinen: Aikuisiän musiikkiharrastuksen merkitys identiteettityössä. [The meaning of music as a hobby for adults' identity work.] Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58389

Milka Uusitalo: "Sähän osaat ihan soittaa!". Naiset rock-instrumentin soittajina: empiirinen tutkimus. ["You can actually play that!" Women as rock instrumentalists: empirical study.] Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59481

Riikka Lahti: Bluesskene musiikkimaailmana: etnografinen tutkimus Tampereen bluesskenestä. [Blues scene as a musical world: ethnographic study on the blues scene of Tampere.] Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59381

Miina Alarotu: Suomalainen elokuvaoopperayleisö: kyselytutkimus Finnkinon oopperanäytösten yleisölle. [The Finnish movie opera audience: survey study on the audience of Finnkino's Event Cinema opera performances]. Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60691

2017

Helleka Tallgrén: Nuorien, hoikkien, valkoisten miesten musiikkia: esille pääsevien artistien monipuolisuus Ylen nuorisoradiokanavilla. [The music of young, thin, white men: the diversity of artists in the youth radio channels of the Finnish National Broadcast YLE.] Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56838

Teemu Uimonen: "Ai saanko soittaa mitä vain?": vasta-alkajakitaristien tavat lähestyä improvisaatiota. ["So can I play what ever I want?": novice guitar players' ways of improvising music.] Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55930

Olli-Veikka Moilanen: "Irakin sota, II maailmansota, teloitukset ja Sammon ryöstö mainittu": kriittinen diskurssianalyysi albumiformaatin tulevaisuutta käsittelevästä kirjoittelusta. ["Iraq war, WW2, executions, and the theft of Sampo have been mentioned": critical discourse analysis on the writings about the future of music album format.] Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53800

Helena Lehmuskero: Musiikin semioottiset rakenteet ja merkitykset Final Fantasy VI -konsolipelissä. [The music semiotic structures and meanings in the game Final Fantasy VI.] Link to the electronic thesis: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54502